541 BATHROOM HOTSPOTS

Vidste du, at selvom din toiletkumme sandsynligvis indeholder bakterier, fordi vi normalt rengør dem med særlige rengøringsmidler til at fjerne pletter og kalk, udgør de ingen stor risiko for dit helbred. Bakterier vil med større sandsynlighed sprede sig til andre områder, du berører (fx toiletsædet, udskylknappen, vandhanen) via hænder, som er blevet forurenet mens du var på toilettet.

For at opnå god badeværelseshygiejne, så sørg for at være særlig opmærksom på badeværelseshotspots.

Top 4 badeværelseshotspots

Berøringsflader

Overflader, der ofte berøres, så som toiletknap, toiletsæde, vandhane, dørhåndtag og skraldespand, kan alle blive forurende under normal brug af badeværelset. Hvis du har børn, der lige har fundet ud af, at det er sjovt at tænde vandet og skylle ud i toilettet, er god hygiejne endnu vigtigere. Rengør jævnligt overflader, der ofte berøres, ved hjælp at et rengøringsprodukt, der effektivt rengør og desinficerer uden barske kemikalierester. 

Klude/svampe

Badesvampe og klude, der er benyttet til rengøring af badeværelset, kan være grobund for bakterier, hvis de forbliver fugtige. Desinficer jævnligt genanvendelige klude, håndklæder og svampe ved at vaske dem separat i maskine på varmvask (over 60°C).

Personlige hygiejnegenstande

Personlige genstande som tandbørster og neglebørster kan blive forurenede, og derfor blive bakteriekilder. Opbevar dem, hvor bakterier næppe kan nå dem, skyl dem grundigt efter brug og tør dem hurtigt.